Spitalul caută doi asistenți medicali la Chirurgie și o infirmieră la Cardiologie


Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” din Făgăraş, judeţul Braşov, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • asistent medical principal;
 • asistent medical debutant;
 • infirmieră.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent principal Secția Chirurgie:
  • studii – absolvent de liceu sau școală postliceală;
  • condiții suplimentare – examen grad principal;
  • vechime – 5 ani în sectorul sanitar.
 • asistent medical debutant – Secția Chirurgie:
  • studii – absolvent de liceu sau școală postliceală;
  • vechime – nu se solicită.
 • infirmieră – Compartiment Cardiologie:
  • studii medii;
  • condiții suplimentare – curs infirmieră;
  • vechime – 6 luni în funcția de infirmieră.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • asistent medical principal – Secția Chirurgie:
  • Proba scrisă în data de 28.07.2021, ora 08.00.
  • Proba practică în data de 02.08.2021, ora 08.00.
  • Proba interviu în data de 05.08.2021, ora 08.00.
 • asistent medical debutant – Secția Chirurgie:
  • Proba scrisă în data de 28.07.2021, ora 10.00.
  • Proba practică în data de 02.08.2021, ora 10.00.
  • Proba interviu în data de 05.08.2021, ora 10.00.
 • infirmieră – Compartiment Cardiologie:
  • Proba scrisă în data de 28.07.2021, ora 12.00.
  • Proba practică în data de 02.08.2021, ora 12.00.
  • Proba interviu în data de 05.08.2021, ora 12.00.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure”, Strada Ghioceilor nr. 1, Făgăraş, judeţul Braşov, telefon 0268/212.521, interior 1106.

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.