Spitalul din Victoria caută director medical şi director financiar-contabil


Spitalul Orășenesc din Victoria organizează concurs/examen pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

 • 1 post de director medical;
 • 1 post de director financiar-contabil.

Spitalul Orășenesc Victoria

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

 1. au domiciliul stabil în România;
 2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 • pentru directorul medical:
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmați cel puțin ca medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;
 • pentru directorul financiar-contabil:
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
  • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al unității se va organiza în data de 31.01.2022, ora 9.00 – proba scrisă, respectiv data de 31.01.2022, ora 12.30 – susținerea orală a proiectului de specialitate, ora 15.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 20.01.2022, ora 15.00.

Bibliografia pentru concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului Orășenesc Victoria și se publică pe site-ul spitalului: www.spitalulorasenescvictoria.ro.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate se pot obține la telefonul: 0368.404.404 – Biroul resurse umane, persoană de contact: ec. Ogrean Florica.

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.