Spitalul scoate la concurs două posturi de muncitor necalificat și un post de asistent social


Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” din Făgăraş  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor necalificat (2 posturi), precum și a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de asistent social principal S.

MUNCITOR NECALIFICAT

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii;
 • condiții suplimentare – certificat handicap;
 • vechime – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 iunie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 28 iunie 2021, ora 09.00: proba practică;
 • 01 iulie 2021, ora 09.00: proba interviu.

ASISTENT SOCIAL

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – diplomă licență în specialitate;
 • condiții suplimentare – examen grad principal;
 • vechime – 5 ani în sectorul sanitar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 iunie 2021, ora 11.00: proba scrisă;
 • 28 iunie 2021, ora 11.00: proba practică;
 • 01 iulie 2021, ora 11.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure”, Strada Ghioceilor nr. 1, Făgăraş, judeţul Braşov, telefon 0268/212.521, interior 1106.

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.