Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă din Făgăraș caută un secretar pentru unitatea de învăţământ


Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă din Făgăraș organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual:

 1. Nivelul postului: Execuție;
 2. Denumirea postului: Secretar unitate de învăţământ III-S, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura secretariat;
 3. Gradul/Treapta profesional/profesională:
 4. Numărul de posturi: 1;
 5. Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată):

Dosarele de concurs se depun la sediul instituției, localitatea Făgăraș, Șoseaua Combinatului nr. 3, județul Brașov, compartimentul resurse umane, persoană de contact: Ungar Nicoleta, e-mail: cseifag@yahoo.com, telefon: 0368415005.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 1. Studii de specialitate: Superioare cu diplomă de licență;
 2. Perfecționări (specializări): Economic, Juridic, Administratie publică;
 3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): avansat;
 4. Abilități, calități și aptitudini necesare:
 • capacitatea de a prelucra informațiile, de a le interpreta și de a furniza date prelucrate;
 • capacitatea de organizare/ planificare a activitățiilor proprii;
 • cunoștiințe privind legislația în domeniul educației;
 • cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității de învățământ Edusal, Revisal;
 • abilități interpersonale, spirit de echipă, responsabilitate;
 • competențe de comunicare scrisă, claritate și coerență în exprimarea scrisă și orală.
 1. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocuparii postului: minimum 5 ani.

Bibliografie şi tematică:

 1. Legea 1/2011 Legea Educației Naționale;
 2. Legea învățământului preuniversitar 198/2023;
 3. Legea nr 53/2003 – Codul municii, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
 5. OUG 158/2005 privind concediile si indemnizațiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile și completarile ulterioare;
 6. Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naționale;
 7. G 500/2011 privind Registrul General de Evidență a Salariaților;
 8. Ordin nr. 3844/24.05.2016 Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;
 9. Ordin nr. 3470/07.03.2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
 10. OMEC 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Calendarul de desfăşurare a concursului

Data publicării și afișării anunțului de concurs este: 25/03/2024

–    termenul de depunere a dosarelor în data de  08/04/2024, ora 12.00, la sediul instituţiei;

–    selecţia dosarelor în data de: 09/04/2024, ora 10.00, la sediul instituţiei;

–    afișare rezultate la selecția dosarelor în data de: 09/04/2024, ora 12.00, la sediul instituției;

–    termen de contestare la selecția dosarelor în data de 10/04/2024, ora 12.00, la sediul instituției;

–    afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind selecția dosarelor în data de 10/04/2024, ora 13.00, la sediul instituției.

Proba scrisă:

–    proba scrisă în data de 16/04/2024, ora 09.00, la sediul instituției;

 • afişarea rezultatelor de la proba scrisă în data de 16/04/2024, ora 14.00, la sediul instituției;
 • termenul de depunere a contestațiilor la proba scrisă în data de 17/04/2024, ora 14.00, la sediul instituției;
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei scrise în data de 17/04/2024, ora 15.30, la sediul instituției.

Proba interviu:

–    proba interviu în data de 18/04/2024, ora 09.00, la sediul instituției;

 • afişarea rezultatelor de la proba interviu în data de 18/04/2024, ora 14.00, la sediul instituției;
 • termenul de depunere a contestațiilor la proba interviu în data de 19/04/2024, ora 14.00, la sediul instituției;
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei interviu în data de 19/04/2024, ora 15.30, la sediul instituției.

Afişarea rezultatelor finale: în data de 19/04/2024, ora 16.00, la sediul instituției.

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.