Unitatea Militară 01041 Făgăraș caută muncitor calificat, cu 3 ani vechime de bucătar


Unitatea Militară 01041 Făgăraș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale de execuție vacante de muncitor calificat III.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii generale (minimum 8 clase)/profesionale sau liceale cu diplomă de bacalaureat și curs de calificare/pregătire corespunzătoare domeniului alimentație publică (bucătar), acreditate conform legislației în vigoare;

vechime în specialitate: 3 ani – vechime în domeniul alimentației publice (bucătar).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 23 iunie 2021, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 30 iunie 2021, ora 10:30: proba scrisă;
  • 05 iulie2021, ora 10:00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

Relații suplimentare se pot obține la sediul U.M. 01041, din Făgăraș, str. Tudor Vladimirescu nr. 66, județul Brașov, telefon 0268/214.042, interior 111, în intervalul orar 08.30 -15.30.

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.